Rosen-metodi

Elämän varrella tulee tilanteita, joissa emme pysty vapaasti näyttämään kokemaamme tunnereaktiota. Tällöin pidätämme tunteen sisällämme lihaksia jännittämällä. Joskus nämä jännitykset voivat jäädä päälle, ja rajoittaa olemistamme.

Rosen-hoito tarjoaa mahdollisuuden kuulostella omaa itseään tässä hetkessä. Olisiko joitakin lihasjännityksiä, jotka ovat jääneet jo tarpeettomiksi, ja niistä voisi vihdoin päästää irti.

Tämän linkin kautta pääset katsomaan esittelyvideon Rosen-menetelmästä. Videoon saat suomenkielisen tekstityksen asetuksista (kuvan alareunan rattaan kuvasta). Valitse Subtitles ja Finnish.

Kuuntelevalla, herkällä läsnäolollaan Rosen-terapeutti tukee asiakasta löytämään itselleen oikeat ratkaisut ja vastaukset, ei anna ohjeita tai neuvoja, miten toimia. Hoito tehdään hierontapöydällä ja siinä käytetään sekä kosketusta, että puhetta.

Rosen-hoidosta voi olla hyötyä esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:
– fyysiset kivut, joihin ei löydy pysyvää apua esimerkiksi hieronnasta tai venyttelystä, ja joille ei löydy muuta lääketieteellistä syytä
– hankalalta tuntuvan valinnan tekeminen elämässä
– stressaava elämäntilanne
– toive voida olla aidommin läsnä omana itsenään muiden ihmisten seurassa
– halu tuntea itseään paremmin
– kaipuu rentoutua ja olla hemmoteltavana, ottaa hetki itselle arjen keskellä

Rosen-metodin on kehittänyt USA:ssa saksalaissyntyinen Marion Rosen. Hän huomasi fysioterapeutin työssään, että asiakkailla, jotka puhuvat tunteistaan ja elämäntapahtumistaan hoidon aikana, fyysiset kivut lievenevät nopeammin. Tämän myötä hän 50 vuoden ajan kehitti menelmää, jossa käsittelemällä lihasjännityksiä päästään kosketukseen elämän varrella koettuihin kokemuksiin, jotka ovat tavalla tai toisella alkaneet rajoittaa olemustamme.

Lisätietoja Rosen-metodista saat Suomen Rosen-koulun sivuilta.