Rosen-metodi

Rosen-hoito tarjoaa mahdollisuuden kuulostella omaa itseään tässä hetkessä. Hoidossa lähestytään ihmistä mielen ja kehon kokonaisuutena, jossa molemmat osat vaikuttavat toisiinsa. Kuuntelevalla, herkällä läsnäolollaan Rosen-terapeutti tukee asiakasta löytämään itselleen oikeat ratkaisut ja vastaukset, ei anna ohjeita tai neuvoja, miten toimia. Hoito tehdään hierontapöydällä ja siinä käytetään sekä kosketusta, että puhetta.

Rosen-hoidosta voi olla hyötyä esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:
– fyysiset kivut, joihin ei löydy pysyvää apua esimerkiksi hieronnasta tai venyttelystä, ja joille ei löydy muuta lääketieteellistä syytä
– hankalalta tuntuvan valinnan tekeminen elämässä
– stressaava elämäntilanne
– toive voida olla aidommin läsnä omana itsenään muiden ihmisten seurassa
– halu tuntea itseään paremmin
– kaipuu rentoutua ja olla hemmoteltavana, ottaa hetki itselle arjen keskellä

Rosen-metodin on kehittänyt USA:ssa saksalaissyntyinen Marion Rosen. Hän huomasi fysioterapeutin työssään, että asiakkailla, jotka puhuvat tunteistaan ja elämäntapahtumistaan hoidon aikana, fyysiset kivut lievenevät nopeammin. Tämän myötä hän 50 vuoden ajan kehitti menelmää, jossa käsittelemällä lihasjännityksiä päästään kosketukseen elämän varrella koettuihin kokemuksiin, jotka ovat tavalla tai toisella alkaneet rajoittaa olemustamme.

Lisätietoja Rosen-metodista saat Suomen Rosen-koulun sivuilta.